Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp
Mã ngành: 7510601 (Điện thoại tư vấn: 0972360032)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức toàn diện liên quan đến công tác tổ chức điều hành và hoạch định sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng kỹ sư Quản lý công nghiệp.

Ngành Quản lý công nghiệp gồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Quản lý sản xuất và tác nghiệp

Kiến thức​

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực quản lý và điều phối sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, quản lý và kiểm soát chất lượng, cải tiến hệ thống sản xuất…

Kỹ năng​

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

 •  Quản lý điều hành sản xuất,
 •  Đảm bảo chất lượng,
 •  Lập kế hoạch sản xuất,
 •  Cải tiến hoạt động sản xuất,
 •  Quản lý nhóm phân xưởng,
 •  Quản lý chi phí sản xuất….

Cơ hội việc làm​

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

 • Phòng Quản lý sản xuất
 • Phòng QC (kiểm soát chất lượng)
 • Phòng kế hoạch,
 • Phòng cải tiến,
 • Các phân xưởng sản xuất,
 •  Phòng hành chính sản xuất….

2. Chuyên ngành Quản lý bảo dưỡng công nghiệp​

Kiến thức​

Trang bị cho sinh viên những kiến thức toàn diện trong quản lý bảo dưỡng, quản lý và bào trì máy móc thiết bị, quản lý an toàn hệ thống, kiểm soát độ tin cậy thiết bị…

Kỹ năng​

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

 • Quản lý bảo dưỡng thiết bị,
 • Lập kế hoạch bảo trì hệ thống,
 • Xây dựng mô hình bảo dưỡng trong công nghiệp,
 • Đánh giá độ tin cậy máy móc thiết bị, đánh giá hiệu suất tổng thể thiết bị OEE…

Cơ hội việc làm​

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

 • Phòng Cơ điện,
 • Phòng Kỹ thuật,
 • Phòng Kế hoạch,
 • Phòng Cải tiến,
 • Tổ sửa chữa,
 • Các phân xưởng sản xuất….

3. Chuyên ngành Quản lý dự trữ và kho hàng

Kiến thức​

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu tiên tiến trong lĩnh vực quản lý dự trữ, quản lý kho hàng, quản lý trung tâm phân phối, quản lý giao nhận, quản lý xuất nhập kho, quản lý đơn hàng…

Kỹ năng​

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

 • Thủ kho,
 • Quản lý mua hàng,
 • Quản lý phân phối,
 • Quản lý kinh doanh…

Cơ hội việc làm​

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

 • Phòng mua hàng,
 • Phòng kinh doanh,
 • Kho nguyên vật liệu,
 • Kho thành phẩm,
 • Trung tâm Logistic,
 • Trung tâm phân phối….