Quản lý năng lượng

Quản lý năng lượng
Mã ngành: 7510602 (Điện thoại tư vấn: 0972360032)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến các nguyên lý kỹ thuật, kỹ năng công nghệ để hỗ trợ các kỹ sư và nhà quản lý trong lĩnh vực quản lý năng lượng

Ngành Quản lý năng lượnggồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Kiểm toán năng lượng

Kiến thức​

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về: Tiết kiệm năng lượng, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng, phân tích kinh tế-tài chính dự án tiết kiệm năng lượng, công nghệ mới trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Kỹ năng​

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

 • Thực hiện kiểm toán năng lượng
 • Xây dựng mô hình QLNL
 • Xây dựng và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng
 •  …

Cơ hội việc làm​

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

 • Phòng quản lý năng lượng tại các Sở công thương
 • Công ty tư vấn tiết kiệm năng lượng
 •  Công ty cung cấp thiết bị tiêu thụ năng lượng
 • Phòng kỹ thuật trong các doanh nghiệp trọng điểm sử dụng năng lượng

2. Chuyên ngành Thị trường điện​

Kiến thức​

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về: Kinh doanh trong ngành điện, thị trường điện, vận hành tối ưu hệ thống điện, dự báo và quy hoạch năng lượng

Kỹ năng​

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

 • Tính các loại giá, phí trong thị trường điện
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh trong các nhà máy điện, công ty điện lực trong điều kiện thị trường cạnh tranh
 • Tham gia vận hành thị trường điện
 • Xây dựng qui hoạch điện

Cơ hội việc làm​

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

 • Phòng thị trường tại các nhà máy điện
 • Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch tại các công ty điện lực
 • Phòng kinh doanh mua điện, Phòng thị trường điện của Công ty mua bán điện
 • Phòng kế hoạch của Trung tâm điều độ hệ thống điện hoặc Cục điều tiết điện lực

3. Chuyên ngành Quản lý năng lượng tòa nhà​

Kiến thức​

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về: quản lý vân hành hệ thống năng lượng trong các toà nhà, tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng, điều hoà, thông gió trong toà nhà, xây dựng toà nhà thông minh

Kỹ năng​

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

 • Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng toà nhà theo tiêu chuẩn ISO, BMS, IBMS...
 • Thiết kế hệ thống tiêu thụ năng lượng hiệu quả và thông minh cho toà nhà
 •  Thiết kế hệ thống năng lượng mới cho toà nhà
 •  …

Cơ hội việc làm​

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

 • Phòng cơ điện (Bộ phận kỹ thuật) trong tòa nhà
 • Phòng kế hoạch, phòng thiết kế trong các công ty xây dựng
 • Công ty tư vấn về tiết kiệm năng lượng