Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Mã ngành: 7510102 (Điện thoại tư vấn: 0902986885)

Trang bị các kiến thức về thiết kế, thi công, quản lý và vận hành dự án các công trình xây dựng Gồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Cơ điện công trình

Kiến thức

Chuyên ngành Cơ điện công trình là một chuyên ngành của ngành CN KTCTXD trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Các hệ thống cơ điện công trình như phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, điều hòa, thang máy,..
 • Kỹ thuật thi công và tổ chức thi công lắp đặt các hạng mục cơ điện công trình
 • Quản lý, vận hành các hệ thống kỹ thuật trong công trình xây dựng
 • Kiến thức chung về ngành xây dựng như: kiến trúc công trình, kết cấu bê tông, thép,…

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Cơ điện công trình, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Tính toán, thiết kế và lập bản vẽ thi công các hạng mục cơ điện công trình.
 • Có khả năng tổ chức thi công (đọc hiểu các bản vẽ thiết kế cơ điện tổng thể và triển khai các thiết kế cho công nhân xây lắp) hoặc giám sát thi công các hệ thống cơ điện công trình.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ quản lý và vận hành hệ thống cơ điện công trình xây dựng.

Cơ hội việc làm

 • Kỹ sư  thiết kế tại các công ty tư vấn thiết kế về cơ điện, về xây dựng: R.E.E, SIGMA,..
 • Kỹ sư tại các công ty thi công cơ điện và xây dựng như: R.E.E, HAWEE, SIGMA, Vinaconex, Coteccons,…
 • Làm chủ các công ty thi công cơ điện tư nhân.
 • Làm việc trong các ban quản lý, điều hành các tòa nhà, khách sạn, khu công nghiệp, nhà máy..
 • Trường Đại học, viện nghiên cứu.

2. Chuyên ngành Xây dựng công trình điện

Kiến thức

Chuyên ngành Xây dựng công trình Điện là một chuyên ngành của ngành CN KTCTXD trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Thiết kế công trình bê tông, công trình thép, nhà máy nhiệt điện, thủy điện,…
 • Kỹ thuật thi công và tổ chức thi công các công trình bê tông, công trình thép, các nhà máy điện,…
 • Kiến thức về luật xây dựng, kinh tế xây dựng, nắm vững các tiêu chuẩn thiết kế.

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng công trình Điện, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Tính toán , thiết kế các công trình xây dựng nói chung và công trình Điện nói riêng.
 • Có khả năng tổ chức thi công hoặc giám sát thi công các công trình xây dựng nói chung và các công trình nhiệt điện, thủy điện, nhà máy điện nói riêng.

Cơ hội việc làm

 • Kỹ sư  thiết kế tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng: Tư vấn điện 1, CDC, ADZ, ACE,…
 • Kỹ sư tại các công ty thi công xây dựng như Vinaconex, Coteccons, Hòa Bình Corp, UDIC, Delta, Fecon… , các công ty tư nhân.
 • Tập đoàn Điện lực, dầu khí, than khoáng sản Việt Nam
 • Làm chủ các công ty thi công xây dựng tư nhân.
 • Trường Đại học, viện nghiên cứu.

3. Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

Kiến thức

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp là một chuyên ngành của ngành CN KTCTXD trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
 • Kỹ thuật thi công và tổ chức thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.

Kiến thức về luật xây dựng, kinh tế xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế.

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Tính toán , thiết kế các công trình xây dựng: tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, khách sạn, trung tâm thương mại, sân vận động,…

Có khả năng tổ chức thi công hoặc giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Cơ hội việc làm

 • Kỹ sư  thiết kế tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng CDC, ADZ, ACE,…
 • Kỹ sư tại các công ty thi công xây dựng như Vinaconex, Coteccons, Hòa Bình Corp, UDIC, Delta, Fecon… , các công ty tư nhân.
 • Làm chủ các công ty thi công xây dựng tư nhân.
 • Trường Đại học, viện nghiên cứu.

4. Chuyên ngành Quản lý dự án và công trình xây dựng

Kiến thức

Chuyên ngành Quản lý dự án và công trình xây dựng là một chuyên ngành của ngành CN KTCTXD trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Quản lý dự án xây dựng
 • Vận hành dự án xây dựng
 • Thiết kế và thi công công trình xây dựng

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý dự án và công trình xây dựng, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Lập dự án đầu tư, lập hồ sơ dự thầu.
 • Thẩm định dự án xây dựng.
 • Quản lý thi công ở công trường với vai trò chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát (điều hành kiểm tra việc thi công các hạng mục xây dựng đảm bảo đúng thiết kế, đúng tiến độ, chất lượng).
 • Quản lý và vận hành công trình xây dựng khi công trình được đưa vào sử dụng.

Cơ hội việc làm

 • Kỹ sư  trong các ban quản lý dự án
 • Kỹ sư kinh tế xây dựng, kỹ sư bóc tách khối lượng.
 • Kỹ  thi công, tư vấn giám sát tại các công ty thi công xây dựng như Vinaconex, Coteccons, Hòa Bình Corp, UDIC, Delta, Fecon… , các công ty tư nhân.
 • Kỹ sư thiết kế xây dựng
 • Trường Đại học, viện nghiên cứu.