Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Mã ngành: 7510605 (Điện thoại tư vấn: 0972360032)

Trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở, kỹ thuật chuyên môn toàn diện, năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, khả năng thích ứng với những biến đổi trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  

Kiến thức

Trang bị cho sinh viên kiến thức trong lĩnh vực Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ logistics và vận tải; Xây dựng và tổ chức thực hiện quá trình công nghệ vận tải và thực hiện chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất …

Kỹ năng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm được các công việc sau:

- Quản lý điều hành vận tải,

- Quản lý trung tâm phân phối,

- Quản lý vật tư và kho hàng,

- Quản lý xuất nhập khẩu,

- Quản lý giao nhận hàng hóa,

- Quản lý thanh toán quốc tế,

- Lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa….

Cơ hội việc làm

Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm tại:

- Phòng vật tư,

- Phòng mua hàng,

- Bộ phận kho bãi,

- Các kho Logistic,

- Trung tâm phân phối hàng hóa,

- Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu,

- Phòng điều phối vận tải của hãng hàng không,

- Bộ phận điều độ Logistic cảng,

- Bộ phận khai quan,

- Cơ quan hải quan, xuất nhập khẩu, vận tải….