Thương mại điện tử

Thương mại điện tử
Mã ngành: 7340122 (Điện thoại tư vấn: 0817012222)

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại điện tử, có năng lực tổ chức và phát triển các giải pháp giao dịch điện tử, thương mại, kinh doanh điện tử, đảm bảo an toàn trong giao dịch điện tử. . Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Cử nhân Thương mại Điện tử

Ngành Thương mại điện tử gồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Kinh doanh thương mại trực tuyến

Kiến thức

 • Kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại trên nền tảng internet
 • Kiến thức về các giải pháp công nghệ thông tin để có thể giải quyết các công việc trong lĩnh vực thương mại điện tử
 • Kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật, kiến thức về hoạt động sản xuất- kinh doanh trong nước và quốc tế

Kỹ năng

 • Kỹ năng quản lý và kinh doanh thương mại quốc tế
 • Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược, kế hoạch Marketing trực tuyến và sử dụng các công cụ Marketing trực tuyến trong triển khai các kế hoạch
 • Kỹ năng sử dụng và khai thác các phần mềm tác nghiệp thương mại điện tử phổ biến; kỹ năng nâng cao về sử dụng các phần mềm tin học thông dụng và các công cụ của mạng Internet
 • Kỹ năng đánh giá, lựa chọn và triển khai các giải pháp về thương mại điện tử
 • Kỹ năng quản lý các hoạt động phục vụ kinh doanh thương mại điện tử

Cơ hội việc làm

 • Quản lý/ nhân viên thiết kế, vận hành các giải pháp kinh doanh thương mại điện tử trực tuyến
 • Quản lý/ nhân viên giao dịch, xử lý đơn hàng, phân tích các dữ liệu đơn hàng, thu thập dữ liệu khách hàng trong kinh doanh TMĐT
 • Quản lý các trang bán hàng trực tuyến
 • Quản lý hệ thống phân phối và giao nhận kho vận phục vụ kinh doanh thương mại điện tử
 • Nhân viên kinh doanh thương mại quốc tế
 • Quản lý đơn hàng và phân phối.