Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 7340101 (Điện thoại tư vấn: 0817012222)

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về quản lý điều hành trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có khả năng tổ chức, điều hành các hoạt động của doanh nghiệp và các bộ phận chức năng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Kiến thức 

 • Kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh
 • Kiến thức tổng hợp về quản trị doanh nghiệp với các nghiệp vụ quan trọng như: quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý tác nghiệp…
 • Kiến thức chính trị luật pháp về kinh tế và kinh doanh thương mại, các nguyên lý quản trị cơ bản, quy luật kinh tế

Kỹ năng

 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, sử dụng những phương pháp và công cụ tiên tiến để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực quản trị kinh doanh
 • Kỹ năng thiết yếu của một nhà quản trị và điều hành doanh nghiệp, bao gồm các chuyên môn nghiệp vụ về quản trị nhân sự, tổ chức sản xuất, quản trị chất lượng, marketing, bán hàng, dự báo, phân tích, đánh giá và ra quyết định kinh doanh
 • Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, giao tiếp, đàm phán và làm việc với con người

Cơ hội việc làm

 • Khởi nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh
 • Quản lý/ nhân viên ở vị trí bán hàng, marketing, nhân sự, phân tích hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp
 • Trưởng phòng quản lý bộ phận như: phòng kinh doanh, phòng Marketing, phòng nhân sự…
 • Quản lý/ chuyên viên trong cơ quan cấp Bộ/ ngành và địa phương ở lĩnh vực liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế và phát triển doanh nghiệp

2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

Kiến thức 

 • Kiến thức tổng hợp về các nghiệp vụ quản lý như: quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản trị tác nghiệp… với trọng tâm là các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn du lịch
 • Kiến thức về một số lĩnh vực đặc thù của quản trị kinh doanh du lịch khách sạn như: quản trị hoạt động lưu trú, ăn uống, tổ chức sự kiện, lữ hành
 • Kiến thức chính trị luật pháp trong lĩnh vực quản lý kinh tế và kinh doanh khách sạn du lịch

Kỹ năng

 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, sử dụng các phương pháp và công cụ tiên tiến để giải quyết những vấn đề thực tế trongkinh doanh với các đặc thù về kinh doanh khách sạn, du lịch
 • Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ quản trị kinh doanh thực tế, giải quyết những tình huống tác nghiệp trong quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch.
 • Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc trong kinh doanh khách sạn du lịch
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc với con người

Cơ hội việc làm

 

 • Khởi nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh khách sạn, du lịch
 • Quản lý/ chuyên viên kinh doanh, marketing, phát triển các dịch vụ tại các khách sạn, resort, khu du lịch, nghỉ dưỡng
 • Quản lý/ chuyên viên thực hiện các chương trình phát triển du lịch, hướng dẫn viên du lịch trong các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành
 • Điều phối nhân sự như tại các bộ phận như lễ tân, phục vụ, bếp, buồng, hành chính trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khách sạn;
 • Quản lý tổ chức tiệc, sự kiện trong các công ty tổ chức sự kiện, truyền thông về du lịch, khu vui chơi, giải trí; điều hành doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn và du lịch