Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông
Mã ngành: 7510302 (Điện thoại tư vấn: 0904189157 , 0906 480210 hoặc 0983500620)

Trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng của kỹ sư Điện tử - Viễn thông về các lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thiết bị; thiết kế hệ thống, triển khai giải pháp điện tử, viễn thông và máy tính.Sau khi Tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng kỹ sư công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm các chuyên ngành sau:

1. Chuyên ngành Điện tử viễn thông

Kiến thức

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này được định hướng chuyên sâu về công nghệ viễn thông:

-  Các hệ thống thiết bị viễn thông;

- Các công nghệ giải pháp kết nối, truyền dẫn thông tin như: thông tin vô tuyến, thông tin quang, thông tin di động, thông tin vệ tinh, thông tin vi ba...

Kỹ năng

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng đảm nhận các công việc:

- Thiết kế, chế tạo, triển khai, vận hành, bảo trì các hệ thống thiết bị, mạng viễn thông;

- Giám sát, điều hành kỹ thuật, bảo trì, kinh doanh các sản phẩm viễn thông;

Cơ hội việc làm

Kỹ sư tại:

- Các nhà mạng viễn thông (Viettel, VNPT, MobiFone, VietnamMobile, FPT Telecom, ...); các hãng cung cấp thiết bị (Ericsson, Motorola, Siemens, Huawei...),

- Các nhà máy chế tạo, sản xuất, lắp ráp, bảo trì thiết bị viễn thông (Samsung, LG, VNPT Technology, Viettel Technologies...);

- Các cơ sở nghiên phát triển trong lĩnh vực viễn thông

- Các lĩnh vực khác cần sử dụng hạ tầng viễn thông như: điện lực, ngân hàng, hàng không, hàng hải, an ninh quốc phòng…

2. Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử​

Kiến thức

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này được định hướng chuyên sâu về điện tử:

 - Các linh kiện, mạch, thiết bị điện tử kỹ thuật số và tương tự;

- Vận hành, quản lý, khai thác thiết bị, dây chuyền, hệ thống kỹ thuật điện tử công nghiệp và dân dụng…

Kỹ năng

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng đảm nhận các công việc:

-Thiết kế, chế tạo linh kiện, mạch điện tử,

- Triển khai lắp đặt, giám sát, vận hành các hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử;

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm điện tử.

Cơ hội việc làm

Kỹ sư tại:

- Các cơ sở nghiên cứu thiết kế trong lĩnh vực điện tử (Viện nghiên cứu Viettel, Samsung R&D...);

- Các nhà máy chế tạo, sản xuất, lắp ráp, bảo trì thiết bị điện tử (Intel, Foxconn, Canon, Sony, Panasonic, LG, Samsung, Hanel...);

- Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử công nghiệp và dân dụng;

- Các lĩnh vực khác cần sử dụng các hệ thống, thiết bị điện tử như: điện lực, ngân hàng, y tế, hàng không, hàng hải, an ninh quốc phòng…

3. Chuyên ngành Thiết bị Điện tử y tế​

Kiến thức

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này được định hướng chuyên sâu về các thiết bị điện tử ứng dụng trong y học:

- Thiết bị chẩn đoán hình ảnh (X-quang, siêu âm, điện tim, điện não, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ...);

-  Thiết bị xét nghiệm;

- Thiết bị hỗ trợ chức năng và phục hồi chức năng (máy nghe, nhìn điện tử; tay điện tử, xe điện tử điều khiển bằng giọng nói, suy nghĩ;...);

- Thiết bị hỗ trợ điều trị (nội soi, dao mổ điện tử, xạ trị...)

Kỹ năng

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng đảm nhận các công việc:

- Tư vấn, giám sát, triển khai, vận hành, quản lý, bảo dưỡng, thiết bị, hệ thống thiết bị điện tử y tế;

- Thiết kế, chế tạo một số thiết bị hỗ trợ và phục hồi chức năng;

 - Kinh doanh các sản phẩm điện tử y tế;

Cơ hội việc làm

Kỹ sư, kỹ thuật viên tại:

- Các cơ sở y tế;

- Các cơ sở nghiên cứu, phát triển thiết bị y tế;nhà máy chế tạo, sản xuất, lắp ráp, bảo trì thiết bị điện tử y tế (Siemens, Omron, Shimadzu...); - Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử y tế.

4. Chuyên ngành Điện tử và Kỹ thuật máy tính​

Kiến thức

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này được định hướng chuyên sâu về kỹ thuật máy tính như:

- Vi xử lý và phần cứng máy tính, thiết kế và tổ chức máy tính, hệ điều hành;

- Các kỹ thuật thiết kế và lập trình hệ thống cho vi xử lý và lập trình ứng dụng với các ngôn ngữ lập trình khác nhau. 

Kỹ năng

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng đảm nhận các công việc:

- Thiết kế, chế tạo phần cứng và lập trình cho máy tính điện tử, các thiết bị, hệ thống điện tử có sử dụng máy tính hoặc vi xử lý;

- Triển khai, lắp ráp, vận hành, bảo trì, kinh doanh các sản phẩm điện tử và máy tính;.

Cơ hội việc làm

Kỹ sư tại:

- Các cơ sở thiết kế, phát triển phần cứng, lập trình cho máy tính và các thiết bị thông minh;

- Các nhà máy chế tạo, sản xuất, lắp ráp, bảo trì máy tính điện tử, điện thoại thông minh và các hệ thống công nghiệp có sử dụng máy tính (CMC, FPT, Intel, Samsung, Foxconn, Viettel, VNPT Technologies...);

- Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử máy tính;

- Các lĩnh vực khác cần sử dụng các hệ thống máy tính điện tử như: điện lực, ngân hàng, y tế, hàng không, dầu khí, hàng hải, quốc phòng - an ninh...

5. Chuyên ngành Điện tử robot & AI​

Kiến thức

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này được định hướng chuyên sâu về  công nghệ robot và trí tuệ nhận tạo, đặc biệt hướng tới phần “thông minh” hay bộ não của robot:

- Điện tử trong robot

- Trí tuệ nhân tạo; lập trình cho robot và các thiết bị hệ thống tự động sử dụng robot...  

Kỹ năng

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng đảm nhận các công việc:

- Thiết kế, chế tạo và lập trình cho robot, các thiết bị, hệ thống điện tử có sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo;

- Triển khai, lắp ráp, vận hành, bảo trì các thiết bị, hệ thống đó;

- Kinh doanh các sản phẩm robot.

Cơ hội việc làm

Kỹ sư tại:

- Các cơ sở nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot;

- Các nhà máy chế tạo, sản xuất, lắp ráp, bảo trì robot và các hệ thống công nghiệp có sử dụng robot (Viettel Smart, Panasonic, TP bank, Navigos Search, VC Corp, Anam Electronics, Miyatsu Vietnam, Isora soft...);

- Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị robot, tự động hóa;

- Các lĩnh vực khác cần sử dụng các hệ thống robot và trí tuệ nhân tạo như: điện lực, ngân hàng, y tế, hàng không, dầu khí, hàng hải, quốc phòng - an ninh... 

6. Chuyên ngành Mạng Viễn thông và máy tính​

Kiến thức

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này được định hướng chuyên sâu vê:

- Các kỹ thuật tích hợp mạng máy tính và viễn thông như: mạng máy tính, mạng không dây và di động, truyền thông dữ liệu, an ninh mạng, phân tích và thiết kế mạng;

- Phát triển ứng dụng, thiết kế, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng mạng và dịch vụ mạng, dữ liệu mạng.

Kỹ năng

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng đảm nhận các công việc:

- Thiết kế, quy hoạch giải pháp tích hợp mạng viễn thông và mạng máy tính;

- Triển khai, lắp đặt, vận hành các thiết bị, hệ thống mạng;

- Phân tích, quản trị, giám sát, đảm bảo chất lượng mạng và dịch vụ mạng viễn thông và máy tính;

- Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mạng;

Cơ hội việc làm

Kỹ sư tại:

- Các cơ sở nghiên cứu, phát triển hạ tầng, giải pháp mạng viễn thông và máy tính;

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp mạng, lắp ráp, bảo trì hệ thống mạng (Cisco, Huawei, Viettel Telecom, VNPT Media, FPT IS, CMC...);

- Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị mạng viễn thông và máy tính;

- Các lĩnh vực khác cần sử dụng, vận hành hạ tầng mạng viễn thông và máy tính như: điện lực, ngân hàng, giao thông, quốc phòng - an ninh...

7. Chuyên ngành HT Thông minh & IoT​

Kiến thức

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này được định hướng chuyên sâu vê:

- Các hệ thống thông minh (Nhà thông minh, thành phố thông minh, lưới điện thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh...)

- Mạng và thiết bị IoT: mạng cảm biến không dây, cơ cấu chấp hành, khai phá và phân tích dữ liệu (Data Cloud, Big Data, Data Mining...), lập trình nhúng, lập trình ứng dụng IoT... 

Kỹ năng

Các kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng đảm nhận các công việc:

- Nghiên cứu, phát triển sản phẩm, giải pháp, ứng dụng hệ thống thông minh và IoT;

- Thiết kế, quy hoạch giải pháp IoT, các hệ thống thông minh; triển khai, lắp đặt, vận hành, bảo trì các thiết bị, hệ thống thông minh và IoT;

- Kinh doanh các sản phẩm thông minh và dịch vụ IoT;

Cơ hội việc làm

Kỹ sư tại:

-Các cơ sở nghiên cứu, phát triển nền tảng, thiết bị thông minh và  IoT;

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp mạng, hạn tầng mạngcho hệ thống thông minh và IoT (Viettel, VNPT, FPT...);

- Các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị, giải pháp IoT;

- Các lĩnh vực khác cần sử dụng, vận hành hạ tầng, nền tảng hệ thống thông minh và IoT: các cơ quan nhà nước, nước ngoài; nông nghiệp, điện lực, ngân hàng, y tế, giao thông, quốc phòng - an ninh..