Ngành đào tạo

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

NGÀNH ĐÀO TẠO THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Mã ngành: 7510301
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành:
1. Hệ thống điện
2. Điện công nghiệp & Dân dụng
3. Tự động hoá Hệ thống điện

Xem chi tiết

Kỹ thuật Nhiệt

- Mã ngành: 7520115
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành:

1. Nhiêt điện
2. Điện lạnh
3. Nhiệt công nghiệp

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật Năng lượng

Mã ngành: 7510403
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành:
1. Năng lượng tái tạo

Xem chi tiết

Quản lý công nghiệp

- Mã ngành: 7510601
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành:
1. Quản lý công nghiệp

Xem chi tiết

Quản lý năng lượng

- Mã ngành: 7510602
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành
1. Quản lý năng lượng

Xem chi tiết

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

- Mã ngành: 7510605
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành:
1. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Mã ngành: 7510303
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành:
1. Công nghệ kỹ thuật điều khiển
2. Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp
3. Tin học cho điều khiển và tự động hóa

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

- Mã ngành: 7510302
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Chuyên ngành:
1. Điện tử và kỹ thuật máy tính
2. Điện tử viễn thông
3. Kỹ thuật điện tử
4. Thiết bị Điện tử y tế

Xem chi tiết

Công nghệ thông tin

- Mã ngành: 7480201
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Chuyên ngành:
1. Công nghệ phần mềm
2. Hệ thống thương mại điện tử
3. Quản trị và An ninh mạng

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Mã ngành: 7510406
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Chuyên ngành:
1. Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị


Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Mã ngành: 75102101
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Chuyên ngành:
1. Cơ khí chế tạo máy
2. Cơ khí ô tô

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

- Mã ngành: 7510203
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chuyên ngành:
1. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Mã ngành: 7510102
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
Chuyên ngành:
1. Xây dựng công trình Điện
2. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
3. Quản lý dự án và công trình xây dựng
4. Cơ điện công trình
Xem chi tiết

Quản trị kinh doanh

- Mã ngành: 7340101
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
Chuyên ngành:
1. Quản trị doanh nghiệp
2. Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

Xem chi tiết

Tài chính - ngân hàng

- Mã ngành: 7340201
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
Chuyên ngành:
1. Tài chính doanh nghiệp
2. Ngân hàng

Xem chi tiết

Kế toán

- Mã ngành: 7340301
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
Chuyên ngành:
1. Kế toán doanh nghiệp
2. Kế toán và kiểm soát

Xem chi tiết

Kiểm toán

- Mã ngành: 7340302
- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm

Chuyên ngành:
1. Kiểm toán

Xem chi tiết

Thương mại điện tử

- Mã ngành: 7340122

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm

Chuyên ngành:
1. Kinh doanh thương mại trực tuyến

Xem chi tiết

Quản trị dịch vụ du lich và lữ hành

- Mã ngành: 7340122

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm

Chuyên ngành:
1. Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

Xem chi tiết