Ngành đào tạo

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

NGÀNH ĐÀO TẠO THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NGÀNH
CN kỹ thuật điện, điện tử

- Mã ngành: 7510301
- Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Kỹ thuật Nhiệt

- Mã ngành: 7520115
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật Năng lượng

- Mã ngành: đào tạo thí điểm
- Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,C01

Xem chi tiết

Quản lý công nghiệp

- Mã ngành: 7510601
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Quản lý năng lượng

- Mã ngành: 7510602
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

- Mã ngành: 7510605
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Mã ngành: 7510303
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật Điện từ - Viễn Thông

- Mã ngành: 7510302
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Công nghệ thông tin

- Mã ngành: 7480201
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,C01

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Mã ngành: 7520201
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

- Mã ngành: 7510203
- Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

- Mã ngành: 7510102
- Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Quản trị kinh doanh

- Mã ngành: 7340101
- Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Tài chính - ngân hàng

- Mã ngành: 7340201
- Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Kế toán

- Mã ngành: 7340301
- Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Kiểm toán

- Mã ngành: 7340302
-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Thương mại điện tử

- Mã ngành: 7340122

-  Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4 năm
- Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Xem chi tiết

Quản trị dịch vụ du lich và lữ hành

- Mã ngành: 7810103

- Bằng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm

Xem chi tiết