Kỹ thuật năng lượng

Kỹ thuật năng lượng
Mã ngành: 8520135

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật năng lượng  Xem chi tiết
- Thời gian: 2 năm (3 học kì và luận văn)