Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện
Mã ngành: 8520201

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện  Xem chi tiết  

- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)