Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điện tử
Mã ngành: 8520203

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử Xem chi tiết
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)