Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
Mã ngành: 8480201

- Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin Xem chi tiết
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)