Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Kỹ thuật điều khiển tự động hóa
Mã ngành: 8520216

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa : Xem chi tiết

- Thời gian đào tạo: 2 năm (3 học kì và luận văn)