TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG SƠ TUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2020

(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn)


Thí sinh nhập vào mã hồ sơ hoặc chứng minh thư nhân dân của mình:

Kết quả tìm kiếm: {{ result }}

Mã hồ sơ CMND Họ và tên Ngày sinh Ngành trúng tuyển Tổ hợp xét tuyển
{{ enrollment.SBD }} {{ enrollment.CMND }} {{ enrollment.Hoten }} {{ enrollment.NgaysinhStr }} {{ enrollment.Nganhtrungtuyen }} {{ enrollment.MatohopTT }}