TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP (HỌC BẠ) NĂM 2022

Thí sinh nhập vào CMND/CCCD hoặc Mã hồ sơ (số phiếu) của mình để tra cứu kết quả
(Trong trường hợp thí sính không tra cứu được kết quả, thí sinh có thể gọi điện đến hotline 024.22452662 để được hỗ trợ (trong giờ hành chính)


Thí sinh nhập vào CMND/CCCD hoặc Mã hồ sơ (số phiếu):

Kết quả tìm kiếm: {{ result }}

CMND Họ và tên Giới tính Ngày sinh Đối tượng ưu tiên Khu vực Tổng điểm xét sơ tuyển Kết quả Ngành trúng sơ tuyển
{{ enrollment.CMND }} {{ enrollment.HoTen }} {{ enrollment.Gioitinh }} {{ enrollment.Ngaysinh }} {{ enrollment.DTUT }} {{ enrollment.Khuvuc }} {{ enrollment.Diemxettuyen }} {{ enrollment.Ketqua }} {{ enrollment.Nganh }}