Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Mã ngành: 7510203 (Điện thoại tư vấn: 0949000226; 0988554643; 0986348080; 0904319939)

Trang bị các kiến thức về thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị, hệ thống Cơ điện tử. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

1.Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 

Kiến thức

Ngành Cơ điện tử trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Thiết kế, chế tạo hệ thống Cơ điện tử
 • Quy hoạch và phát triển cơ sở sản xuất Cơ điện tử
 • Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống Cơ điện tử

Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp ngành Cơ điện tử, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt và vận hành các hệ thống Cơ điện tử, tự động hóa, điều khiển, Rô bốt, PLC.v.v
 • Kiểm tra thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống Cơ điện tử, tự động hóa, điều khiển, Rô bốt .v.v
 • Phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu và triển khai hệ thống Cơ điện tử, tự động hóa, điều khiển, Rô bốt .v.v

Cơ hội việc làm

Kỹ sư  Cơ điện tử tại:

 • Các tập đoàn, công ty thiết bị tự động hóa, điều khiển, cơ điện, dây chuyền công nghệ: Rô bốt, PLC
 • Tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Than khoáng sản, hóa chất Việt Nam
 • Các nhà máy sữa, giấy, xi măng, đường, các cơ sở sản xuất phụ trợ.
 • Nhà máy điện, dây chuyền sản xuất ÔTÔ .v.v.
 • Tự thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị tự động hóa, điều khiển, cơ điện tử
 • Trường Đại học, viện nghiên cứu.
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ