BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ THPT)

I. THÔNG TIN THÍ SINH (Yêu cầu điền đầy đủ thông tin):

1. Họ tên thí sinh:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

Ví dụ: 24/03/2003

Giới tính

3. Nơi sinh:

Dân tộc

4. Số CMND/CCCD

5. Hộ khẩu thường trú:

Tỉnh/TP:

Quận/Huyện:

6. Email

Điện thoại

7. Nơi học THPT hoặc tương đương:

 

Trường THPT năm lớp 10: {{ admission.HocLop10Tai }}

Trường THPT năm lớp 11: {{ admission.HocLop11Tai }}

Trường THPT năm lớp 12: {{ admission.HocLop12Tai }}

8. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

9. Khu vực tuyển sinh:

II. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

1. Tổ hợp xét tuyển

2. Điểm xét tuyển (chọn theo tổ hợp 3 môn)

Lớp Điểm Toán Điểm Lý Điểm Hóa Điểm Văn Điểm Anh
Lớp 10
Lớp 11
Kỳ 1, lớp 12
Điểm TB môn

3. Điểm ưu tiên được cộng:

4. Tổng điểm xét tuyển: (ĐXT= (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT)

5. Nguyện vọng xét tuyển:

TT NV Tên ngành Mã ngành
1
2

III. Địa chỉ của thí sinh để nhận giấy báo trúng tuyển (Yêu cầu chính xác để tránh trường hợp thất lạc):

1. Người nhận:

Số điện thoại:

2. Địa chỉ nhận giấy báo:

Đã hết thời gian đăng ký

Sau khi đăng ký online thành công, các thí sinh in phiếu đăng ký xét tuyển bản giấy gửi về Trường ĐH Điện Lực theo hướng dẫn tại link này https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/ket-qua-hoc-tap-thpt-hoc-ba-thpt--2345.html

(Thí sinh cần hỗ trợ xin liên lạc qua SDT: (0242) 245 2662 Email: dt@epu.edu.vn)