Liên thông, văn bằng 2

Thí sinh lấy mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Đại học liên thông, văn bằng 2 năm 2020 tải xuống tại đây