Quản trị Kinh doanh

Quản trị Kinh doanh
Mã ngành: 8340101

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Xem chi tiết
- Thời gian đào tạo: 2 năm ( 3 học kì và luận văn)