Chương trình đón tiếp sinh viên nhập học khóa D13 và C17

Từ ngày 10/8/2018 - 12/8/2018 nhà trường tổ chức nhập học đợt 1 cho các bạn tân sinh viên khóa D13 và C17 đã trúng tuyển vào trường. Mọi công tác nhập học tới nay đã hoàn tất và sẵn sàng để đón tiếp các bạn tân sinh viên tới làm thủ tục.

Nhà trường đã gửi giấy báo nhập học cho thí sinh Đến thời điểm nhập học nhưng thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập, vẫn đến nhập học theo đúng thời gian nhà trường đã xếp và thông báo cho thí sinh trong mục tra cứu kết quả tuyển sinh

Trong danh mục hồ sơ cần thiết để nhập học những hồ sơ sau không được nợ:

1. Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG

2. Giấy báo nhập học (trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học sau xác nhận nhập học nhà trường sẽ cấp bổ sung giấy báo nhập học ngay)

Còn các loại giấy tờ hồ sơ khác sinh viên có thể hoàn thiện trong thời gian học chính thức.