Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 của trường Đại học Điện lực

Kính gửi các thí sinh dự thi Dự tuyển nghiên cứu sinh Đợt 1 năm 2020,

Trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo đến các thí sinh và các ứng viên thông tin gia hạn nộp hồ sơ Dự tuyển trình độ Tiến sĩ Đợt 1 năm 2020. Thông tin cụ thể như sau:

Dự tuyển nghiên cứu sinh: Thời gian nộp hồ sơ kéo dài đến ngày 15/5/2020 (XEM TẠI ĐÂY)

Trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo./.