Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi Thạc sĩ Đợt 1 năm 2020

Kính gửi các thí sinh dự thi Thạc sĩ và Dự tuyển nghiên cứu sinh Đợt 1 năm 2020,

Trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo đến các thí sinh và các ứng viên thông tin gia hạn nộp hồ sơ Dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ. Thông tin cụ thể như sau:

- Dự thi Thạc sĩ: Thời gian nộp hồ sơ kéo dài đến ngày 15/5/2020 XEM TẠI ĐÂY)

Trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo./.