Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và chương trình “Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII”

Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2018, trường Đại học Điện lực đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và chương trình “Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII".

Đến tham dự buổi học tập có đồng chí Trương Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, toàn thể các Đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ, các đồng chí trong ban Lãnh đạo và các đoàn thể không phải là Đảng viên cùng một số quần chúng ưu tú.

 
BTPhatBieu.jpg
Đồng chí Trương Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
tổng kết công tác Đảng năm 2017

Đồng chí Trương Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy thay mặt cho Đảng ủy Nhà trường trình bày bản tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017 vừa qua, có 01 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 05 chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” cùng 18 đồng chí đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 

KhenThuongTapThe.jpg
Đồng chí Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen cho các Chi bộ
đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" và "Trong sạch, vững mạnh"
 
KhenThuongCaNhanlan1.JPG
 
 
KhenThuongCaNhanlan2.JPG
Đồng chí Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các cá nhân
đạt danh hiệu "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Sau lễ tổng kết công tác Đảng năm 2017 là chương trình “Học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII”. Dồng chí Trịnh Văn Toàn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phụ trách tuyên giáo đã lên trình bày những nội dung, quan điểm căn bản, cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị TW6, khóa XII của Đảng. Đó là các Nghị quyết 18/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

BCVienPhatBieu.JPG
Đồng chí Trịnh Văn Toàn - UVBCH phụ trách Tuyên giáo
trình bày các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII

 

Thông qua buổi học tập, quán triệt Nghị quyết, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường đã nhận thức được thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng. Thông qua đó có thể đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ ở đơn vị mình.

- BBT Website -