Hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng trên cổng thông tin http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng trên cổng thông tin http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

 

Hình thức điều chỉnh trực tuyến: từ ngày 19/9/2020 đến 17h00 ngày 25/9/2020

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách thay đổi nguyện vọng thi đại học 2020 với 5 bước:

Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp

- Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống theo đường link: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển

- Bước 2: Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu Hệ thống.

- Bước 3: Chọn “Chỉnh sửa nguyện vọng”. Sau khi giao diện "Sửa nguyện vọng" hiển thị, thí sinh chọn trường, ngành học và tổ hợp môn cần thay đổi.

Để xóa bớt một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Xóa” trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng. Lúc này, cửa sổ xác nhận xóa sẽ xuất hiện, bạn nhấn nút “OK” để xóa hoặc nút “Cancel” để hủy yêu cầu.

Với trường hợp muốn thay đổi thứ tự ưu tiên, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng lên xuống.

- Bước 4: Sau khi điều chỉnh xong và kiểm tra kỹ càng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin để nhận OTP. Sau đó, hãy nhập mã xác thực và chọn “Xác nhận đăng ký”.

- Bước 5: Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực một lần nữa về quyết định thay đổi nguyện vọng. Sau khi bạn chọn “OK”, dữ liệu sẽ được lưu lại. 

Hình thức điều chỉnh trực tiếp bằng phiếu: từ ngày 19/9/2020 đến 17h00 ngày 27/9/2020

Để điều chỉnh đăng ký xét tuyển trực tiếp, thí sinh phải hoàn thiện 2 tờ phiếu. Phiếu số 1 sẽ do nơi tiếp nhận lưu, phiếu số 2 do thí sinh giữ.