Hướng dẫn tổ chức làm khóa luận và thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa Đ8 khối Kinh tế

Căn cứ quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo và kế hoạch học tập các hệ đào tạo của Trường Đại học Điện lực; Nhà trường hướng dẫn tổ chức làm khóa luận TN và thi TN cho các em sinh viên Đ8 khối Kinh tế như sau:

 
685_trang 1.jpg

685_trang 2.jpg