Thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 16, 17/01/2018 hệ ĐHLT, VB2 và khóa cũ

 
Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 16, 17 tháng 01 năm 2018 như sau:
Download Danh sách:
Ghi chú: Những SV nào đã đăng ký mà chưa có tên thì liên hệ phòng đào tạo hoặc email theo địa chỉ Lantp@epu.edu.vn, SĐT: 01257271888 để được giải quyết.