THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT I TUYỂN SINH 2019 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019