Thông báo tổ chức Lễ bế giảng, lịch phát bằng tốt nghiệp hệ Đại học khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại

Căn cứ tiến độ học tập hệ Đại học khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại; Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 494/QĐ-ĐHĐL ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực; Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và lịch phát bằng cho sinh viên như sau: