Thông báo v.v trả tiền đặt cọc cho SV hệ ĐH khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại

Trường Đại học Điện lực thông báo về việc trả tiền đặt cọc cho sinh viên hệ Đại học khóa Đ7 chính quy khối Kỹ thuật và khóa cũ về thi lại

 
621TBTra tien dat coc cho SV D7 Ky thuat.jpg