Những điều thí sinh cần biết trước khi đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Điện lực

NHỮNG ĐIỀU THÍ SINH CẦN BIẾT

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO TỪNG PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH CỦA NĂM 2022, 2023

    Trường Đại học Điện lực công bố 04 phương thức xét tuyển trình độ đại học chính quy năm 2024 với tổng chỉ tiêu dự kiến là 3930 chỉ tiêu

STT

Phương thức tuyển sinh

% Chỉ tiêu

1

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ)

40,0%

2

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024

55,0%

3

Xét tuyển kết hợp

5,0%

4

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Không giới hạn chỉ tiêu

Tổng chỉ tiêu dự kiến (3930 chỉ tiêu)

100%

     Ngoài việc cần tìm hiểu rõ về các ngành đào tạo thí sinh muốn đăng ký tại đường link: https://tuyensinh.epu.edu.vn/nganh-dao-tao/dai-hoc-2310.html, các thí sinh cần phải nắm được điểm trúng tuyển của từng ngành đào tạo theo từng phương thức xét tuyển để đưa ra quyết định đúng đắn khi đăng ký xét tuyển năm 2024

Từ ngày 4/3/2024 đến 20/6/2024, Nhà trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của 2 phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ) và xét tuyển kết hợp nhóm 1

Chi tiết về việc đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ) xem tại: https://tuyensinh.epu.edu.vn/gioi-thieu-dang-ky-hoc-ba.html

Chi tiết về việc đăng ký xét tuyển kết hợp nhóm 1 xem tại: https://tuyensinh.epu.edu.vn/gioi-thieu-dang-ky-ket-hop.html

- Nguồn Ban Thư ký HĐTS 2024-