Thông báo kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2019

Xem chi tiết kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2019 tại file đính kèm

Đăng ký xét tuyển online hệ cao đẳng theo đường link đăng ký xét tuyển cao đẳng