BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

I.THÔNG TIN THÍ SINH (Yêu cầu điền đầy đủ thông tin):

Họ tên thí sinh:

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Số CMND/CCCD

Dân tộc

Tôn giáo

Hộ khẩu thường trú:

Quận/Huyện:

Tỉnh/TP:

Email

Điện thoại

Học lớp 12 tại trường:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

Khu vực tuyển sinh:

II.THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

Điểm xét tuyển

Lớp Điểm Toán Điểm Lý Điểm Hóa Điểm Văn Điểm Anh
Lớp 10
Lớp 11
Kỳ 1, lớp 12
Điểm TB môn

Tổ hợp xét tuyển

Tổng điểm xét tuyển

Nguyện vọng xét tuyển (Thí sinh chọn tối đa 2 nguyện vọng; chỉ điền mã ngành và tên ngành, không điền tên chuyên ngành)

TT NV Tên ngành Mã ngành
1
2

III. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển (Yêu cầu chính xác để tránh trường hợp thất lạc):

Người nhận:

Số điện thoại:

Địa chỉ nhận giấy báo:

Sau khi đăng ký online thành công, các thí sinh in phiếu đăng ký xét tuyển bản giấy gửi về Trường ĐH Điện Lực theo hướng dẫn tại link này https://tuyensinh.epu.edu.vn/trang/mau-phieu-dkxt-2306.html

(Thí sinh cần hỗ trợ xin liên lạc qua SDT: (0242) 245 2662 Email: dt@epu.edu.vn)