Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (ĐIỂM SÀN) TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

Trường Đại học Điện lực (Mã trường: DDL) thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cụ thể như sau:

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của trường Đại học Điện lực nói trên là điểm dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0.25 điểm.

Lưu ý: Để được xét tuyển vào hệ đại học chính quy của trường Đại học Điện lực bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT, Thí sinh đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến vào trường Đại học Điện lực trên cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) từ ngày 19/9/2020 đến 17h00 ngày 25/9/2020. (Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng chi tiết tại đây)