Mẫu phiếu ĐKXT

Thí sinh lấy mẫu phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2020 tải xuống mẫu phiếu tại đây

Thí sinh lấy mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Đại học liên thông, văn bằng 2 năm 2020 tải xuống tại đây