TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2019

(Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại giải đáp tuyển sinh :(0242) 245 2662 - Email: dt@epu.edu.vn)


Hệ đào tạo:

Thí sinh nhập vào số báo danh hoặc chứng minh thư nhân dân của mình:

Kết quả tìm kiếm: {{ result }}

SBD CMND Họ và tên Giới tính Điểm Tuyển sinh Ngành trúng tuyển Tổ hợp xét tuyển Thời gian nhập học
{{ enrollment.SBD }} {{ enrollment.CMND }} {{ enrollment.Hoten }} {{ enrollment.Gioitinh }} {{ enrollment.Diemxettuyen }} {{ enrollment.Nganhtrungtuyen }} {{ enrollment.MatohopTT }} {{ enrollment.Ngaynhaphoc }}